lördag 11 mars 2023

Blir detta hus i Umeå, ritat av Carl Fridolf Sandgren i slutet av 1800-talet, nästa hus som rivs?

 


Denna byggnad uppfördes kort efter att Umeå brann 1888. Nu vill ägaren med hänvisning till ett utlåtande upprättat av en konsult som är vad som kallas Certifierad Kulturvärden riva byggnaden och ersätta den med en uppförstorad "kopia" av byggnaden på bilden ovan.  För mer info se   https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/tjanster/certifierad-sakkunnig-avseende-kulturvarden  Mer fakta/info finns på Umeå kommuns hemsida.  https://www.umea.se/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/detaljplanerochomradesbestammelser/detaljplanerantagnaochpagaende/centralastan/tjadern2.4.1b4d24fb1752122eb84b03.html   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar