lördag 11 mars 2023

Blir detta hus i Umeå, ritat av Carl Fridolf Sandgren i slutet av 1800-talet, nästa hus som rivs?

 


Denna byggnad uppfördes kort efter att Umeå brann 1888. Nu vill ägaren med hänvisning till ett utlåtande upprättat av en konsult som är vad som kallas Certifierad Kulturvärden riva byggnaden och ersätta den med en uppförstorad "kopia" av byggnaden på bilden ovan.  För mer info se   https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/tjanster/certifierad-sakkunnig-avseende-kulturvarden  Mer fakta/info finns på Umeå kommuns hemsida.  https://www.umea.se/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/detaljplanerochomradesbestammelser/detaljplanerantagnaochpagaende/centralastan/tjadern2.4.1b4d24fb1752122eb84b03.html   

fredag 14 juni 2013

FÖRLISNING

Nu har Umeå fått en (två) nya sevärdheter. 

I Holmsunds hamn kan man visst nu mera se den nyrenoverade färjan som går till Vasa och vid Vasaplan kan man se en strandad atlantångare. För visst är det väl kommandobryggan på BALTIC star som tornar upp sig i bakgrunden eller har jag fel?


onsdag 17 april 2013

ARKADENS DÖD

VARFÖR GÖR DI PÅ DETTE VISET MED VÅRT GEMENSAMMA RUM?????

I rask takt förvandlas Umeåbornas gemensamma rum och ytor till någons enskilda rum. Nu verkar det som att ännu en arkad i Umeå centrum håller på att förvandlas till butiksyta istället. Arkaderna som under många år skyddat oss Umeåbor från regn, snö och blåst. Vi har länge kunnat kryssa oss fram mellan arkaderna, från Storgatan via Rådhustorget nästan ända bort till Västra Kyrkogatan och Vänortsparken.
Nu blåser det andra vindar, fastighetsägare efter fastighetsägare skickar ut oss i kylan. 
Ut med Er era bondläppar, antingen ska ni in i butiken och handla eller så får Ni frysa Era djävla gnällspikar känns det som att de menar. 
Var tog möjligheten till en välkomnande promenad i skydd under taken vägen? 
Borta är möjligheten för tant Pettersson att stanna en stund och vila de trötta benen.
Borta är möjligheten att stanna och se vad köpmännen lagt fram i sina skyltfönster. Torgen och handelsstråken blir trängre och mindre, människorna fler och fler, tempot ökar och folket springer och trycker efter husväggarna. 
Varför har det blivit så här? 
Det som inte kan rivas kan ju alltid byggas bort, inte är det väl så de tänker? Jag vet, det är ingen mänsklig rättighet att kunna vandra under en arkad men varför i hela världen väljer man att ta bort en sak som skickar så positiva signaler och är så välkomnande i stadsmiljön? Naturligtvis är det bättre för köpmännen ju mer vi handlar men om centrumomvandlingen fortsätter så här kommer vi Umeåbor hellre att sätta oss i bilen, åka en bit, parkera i ett skyddat garage under det nya IKEA varuhuset, gå i skydd mot väder och vind och shoppa ute på Entré Syd istället för i centrum.

måndag 8 april 2013

Nästa hus till rivning, byggt slutet av 1800-talet. Det som inte är byggnadsminne lever farligt när Umeå skall förvandlas till en stor och hållbar stad. Vi har inte plats för såna här gammhus, de hindrar utvecklingen. Om man får tro exploatörerna och kommunpolitikerna

Mest hållbart är att sluta riva 


lördag 6 april 2013

Tänk vad de kunde 1892, undrar om det finns någon här i Umeå idag som klarar det?

Och jag som hade löst biljett till och klev av när de ropade Umeå östra.....................hur gick det här till????

tisdag 7 februari 2012

RIVNINGSHOTAT

Ansökan om rivningslov för den här byggnaden har inlämnats till byggnadsnämnden i Umeå. Underhållet har de senaste åren varit bristfälligt på grund av fastighetens osäkra framtid. 

Ja så var det 1974, det normala var på den tiden att riva bort det gamla och bereda plats för det nya. Som tur var skrev Karin Eriksson den 20e juni, för landsantikvariens räkning ett brev till byggnadsnämnden och föreslog att byggnadsnämnden i kraft av § 35 i byggnadslagen skulle utfärda förbud mot rivning av byggnaderna på den aktuella fastigheten. Nämnden gick på hennes förslag och byggnaderna fick stå kvar. Byggnaderna har därefter underhållits varsamt och enkelt och huvudbyggnaden förklarades 1980 som byggnadsminne. 

Om tidens anda, 1974, fått råda hade med all säkerhet byggnaderna inte funnits kvar idag. Det är nästan så att man har svårt att bara tänka tanken att någon i "modern" tid velat riva en så fin byggnad som löjtnant Leopold Grahns villa. Den är uppförd i fransk lustslottsstil 1882 och ligger passande mitt emot broparken vid Storgatan i Umeå. 

Tänk vad ett 35-årigt tidsperspektiv kan betyda, hur det idag otänkbara var tänkbart för bara 35 år sedan. Tänk om nämnder och exploatörer i alla fall hade det tidsperspektivet i sin planering. Tänk om de försökte reflektera och tänka sig in i hur man om 35 år skulle betrakta den historia som man idag jämnar med marken i så många städer i Sverige idag, små som stora. 

2011 lämnade byggnadsnämnden i Umeå med passivt bistånd från länsstyrelsen tillåtelse till en exploatör att riva en av Umeås två kvarvarande centralt placerade funkisbyggnader. Jag undrar vad Umeborna säger om 35 år om den byggnaden, hade det inte varit på samma sätt med den. Kommer det inte om 35 år att vara lika svårt att förstå hur någon människa kunde tillåta att man lät riva Thornbergska huset på samma sätt som vi idag drygt 35 år efter att man lämnade in en begäran om rivningslov för Leopold Grahns villa har svårt att förstå den tanken. 

Villan på Storgatan ägs sedan 1975 av det kommunägda bostadsbolaget så vi kan nog vara lugna och få njuta av byggnadens snickeridetaljer och arkitektur under många år till.
onsdag 25 januari 2012

ARBETE PÅ HÖG NIVÅSå här kan man också göra, halv arbetsstyrka ger lägre pris, fler uppdrag och mer pengar i fickan. Så länge inget händer och det kommer fram att man inte följer gällande regler. Så här står det i arbetsmiljöverkets informationsmaterial om snöskotning på tak men det här är kanske inte ett "normalt" fall. Bilden togs 2012-01-25 klockan 10.35 i Umeå.

• Vid snöskottningen ska det normalt vara två personer på taket. En person flyttar förankringspunkt för linan och håller linan sträckt, medan den andre utför snöskottningen. Den person som inte skottar ska alltid ha signalkontakt med trafikvakten på gatan/marken för att undvika olyckor.
• Båda personerna på taket ska vara förankrade innan snöskottningen påbörjas. På mycket branta tak, 45˚ eller mer, kan det krävas ytterligare lina som extra säkerhet.

söndag 15 januari 2012

STOR STAD

Är Umeå en stor stad nu? Tåget som går mellan Örnsköldsvik och Umeå ser i alla fall ut så här nu. Tråkigt för passagerarna som får svårare att njuta av landskapet eftersom de sprayade på fönstren också.fredag 13 januari 2012

Skjut inte på pianisten

Saxat från VK.se

Jag läser på första sidan av VK tisdag 10 januari: "Den som äger makten formulerar problemen" (hänvisning till till ledaren). Det stämmer rätt bra i förhållande till innehållet i tidningen även om min reflektion inte handlar om ledarens innehåll den dagen.
Ta artikeln om Uman Hotell samma dag som exempel. Där skulle jag vilja belysa en del fakta i ärendet i stället för att fokusera på de olika "lägren".
Jag skulle vilja sätta rubriken "Skjut inte på pianisten" och därefter lyfta fram en inte ovanlig orsak till att detaljplaneärenden överklagas.

Uman hotell, kvarteret Ran 7, är högst aktuellt. Det detaljplaneförslag som lades fram 2010 visade sig innehålla så många och så allvarliga sakfel att det var tvunget arbetas om. Man hade inte synkroniserat underlagen sinsemellan, det avhandlade inte ens samma antal våningars påbyggnad i de olika delarna.
I skuggstudien hade man arbetat utifrån att det befintliga huset skull byggas på med tre våningar. Samma sak var det för kulturmiljöstudien som är en del av miljökonsekvensanalysen. Även där hade man antagit att det skulle få byggas på med tre våningar. Detaljplaneförslaget tillät dock en påbyggnad om fyra våningar.
För att inte nämna att "författarna" på 16 olika ställen i kulturmiljöstudien skrev att det åtta våningar höga huset skulle skymmas av träden. Det går att utveckla det där om vad som skyms av träden mer när får björkarna i Umeå löv och när fälls dessa?
Är det över huvud taget en relevant kommentar i en konsekvensanalys att ta upp vad som inte syns? På ett ställe konstaterades dessutom att huset skulle skymmas av buskage.
Både skuggstudien och kulturmiljöstudien har omarbetats inför den nya utställningen 2011. Jag pratade hösten 2010 med "författarna" till de båda underlagen och de beklagade att de gjort fel, de bekräftade båda två att underlagen var framtagna på felaktigt antal våningar.

Den här kritiken har jag framfört till politiker i Umeå kommun men vad jag förstår är det en känslig fråga, det är inte enkelt att kritisera enskilda tjänstemän och det får heller inte bli en offentlig sak av det.
Jag har också sagt att jag lider med vd:n för Uman Hotell. I hans ställe skulle jag rikta krav emot Umeå kommun eftersom de inte levererat korrekta detaljplaneunderlag.
I sak har enbart sakfelen i 2010 års underlag orsakat projektet ett års fördröjning och en uppenbar ekonomisk skada.

Jag upprepar det jag skrev inledningsvis: "Skjut inte på pianisten". Det är noterna, och därmed underlaget som pianisten och orkestern spelar efter, som är dåligt och kompositören som borde kritiseras.
Nu är det ju så att exploatörerna står i en viss beroendeställning till kompositören så det kanske inte är så taktiskt i alla lägen, då är det bättre att försöka hitta en gemensam fiende att skjuta mot.
Om vi skall ha färre överklagningar och kortare handläggningstider i Umeå är nog den enskilt effektivaste åtgärden att börja med att leverera bättre och sakligare underlag.

Anders Nordström
byggnadsingenjör och f d ordförande i Föreningen byggnadskultur i Umeå

onsdag 28 december 2011

KULTURHUVUDSTAD UMEÅUmeå 2011-12-26 klockan var ungefär 15.

tisdag 27 december 2011

LJUSET FRÅN SÖDER 2011-12-26 16:04När väl det planerade badhuset i Umeå är klart finns inte den här vyn längre, om inte för alltid 
så till dess man bestämmer sig för att riva badhuset.

lördag 17 december 2011

VILL MER o MER o MER

Nu går det undan, det är inte länge sedan kommunen tog över badhusbygget och det verkar som att bassängen snart är klar.
Det är trots allt lite oklart hur djupt man lyckats gräva innan tjälen slog till, att döma av bilden ovan hann man inte så djupt eller så hann isen frysa på i natt. Ser man på bilden nedan, tagen en stund senare verkar det ändå som att den djupa delen av bassängen är klar. Lite osäker blir man ändå, skall man våga ta sig ett dopp?

tisdag 6 december 2011

TILLVÄXT TILLVÄXT och TILLVÄXT


KANSKE MÅSTE MAN GÖRA SÅ HÄR FÖR ATT LOCKA KUNDER? 

Det är bara det att det faktiskt inte är tillåtet men det bryr sig kanske inte så många om. De som skall se till att Plan och Bygglagen efterlevs bryr sig i vart fall inte.  Det är klart ingen blir ju sjuk eller dör av det så varför bry sig? Är det så de ansvariga på kommunen tänker? Det är kommunen som har ansvar för att PBL efterlevs. Alla byggnaderna på den här sidan är utpekade som "enstaka värdefull byggnad" i den av samma kommun nyligen antagna översiktsplan. Hur är det nu det står i PBL?

PBL 8 kap 13 § Förbud mot förvanskning (f.d 3:12)
En byggnad som är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt får inte förvanskas.

PBL 8 kap 14 § Underhåll (f.d. 3:13)
Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335).

PBL 8 kap 17 § Varsamhetskrav (f.d. 3:10)
Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden.Hur var det det stod i den mittersta paragtrafen nu?

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt.
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det underhållas så att de särskilda värdena bevaras.
En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag (2011:335). 

Gå förbi och kolla hur byggnaden ovan ser ut idag. Är detta tillväxtens pris? 

måndag 5 december 2011

HUR MYCKET TÅL ETT BYGGNADSMINNE

 

Hur mycket tål ett byggnadsminne innan det plockas bort från listan? Pepita- eller schackrutigt vore kanske värt att pröva?


lördag 3 december 2011

STÖR TRAFIKEN

Nu har fotgängarna i Umeå blivit så många att de stör lokaltrafiken, bussar och bilar måste som bekant stanna för gående som har grön gubbe även vid högersväng. Detta innebär att busstrafiken efter Skolgatan bussarna hindras så till den grad att man valt att stänga av ett av de ljusreglerade övergångsställena. Att de gående måste korsa trafiken tre gånger istället för en har nog ingen betydelse gissar jag. Varför inte stänga av alla övergångsställen och hänvisa de gående till tunneln under E4an vid Nygatan. Tänk vad mycket mindre bilköer det skulle bli och vad mycket mindre avgasutsläpp det skulle bli. Är resonemanget ironiskt eller? Jag vet inte.

söndag 20 november 2011

VARFÖR?

Varför skriver man så här? 

Kv Forsete. Startskottet har gått!
Den anrika och av generationer umebor uppskattade gallerian Kungspassagen ska få större utbud och omdanas till en mötesplats utan motsvarighet i norrland.

Är det för att håna de som uppskattade arkitekturen i den nu rivna byggnaden som kallades Thornbergska eller VF-huset? Att kalla Kungspassagen anrik tyder mest på okunskap och avsaknad av omvärldsanalys, inte ens den rivna funkisbyggnaden går väl att kalla anrik. Kanske vore "Mammons huvudstad Umeå" ett mer passande namn än "Kulturhuvudstaden Umeå" ?

tisdag 15 november 2011

OH NEJ

Åh, jag trodde i min enfald att man tog bort flashlighten för att man tyckte det var fult, nu står det 13 strålkastare monterade i stram givakt på gräsmattan framför Moritzka gården, vad har det tagit åt Umeborna ???? Är det något slags spöktimme på gång eller för att inte fundera på vad skräpet kostar. Belysning på övergångsställen o så är inte så noga men det här är viktigt det. (IRONI)

torsdag 10 november 2011

VEM HÅLLER PÅ ATT BYGGA BORT SOLEN?

Varför måste den som är störst sitta på första parkett? Vem är det som är så oförskämd att han vägrar sitta ner när man sitter på första bänkraden? Inte ens de som sitter i logerna kommer ju att se något av föreställningen. Lite mera hyfs om man får be, så här gör man inte. Där bakom huset ligger Umeälven för den som inte vet.

måndag 7 november 2011

SÅ MYCKET BÄTTRE?

Man kan ju undra om det här är så mycket bättre?

SNABBT AGERAT

Jag har noterat att fasadbelysningen som syns på bilden nedan nu är demonterad vilket glädjer mig. Hoppas att fastighetsägaren tyckte att det inte blev så bra och att det var därför den togs bort. Bilden nedan är i vart fall unik, den visar något som inte finns längre.

torsdag 3 november 2011

NEDSKRÄPNING

Enligt en av lokaltidningarna skall Umeå vara en av de renaste städerna i Sverige. Det låter ju jättebra och måste tyda på att Umeåborna värnar om sin stad. Tänk om samma sak gällde när det gäller nedskräpningen av stadsrummet. Se och tyck om bilderna nedan, kanske har jag fel men jag tycker det ser för dj.............. ut. Tumme upp betyder att du gillar de spacade belysningarna och tumme ner att du som jag tycker att ljuset skall komma inifrån byggnaden inte underifrån.

Det här tycker jag mest liknar en landningbana för något UFO inte som en välkomnande entré till ett stadshus.

onsdag 26 oktober 2011

NU RIVER VI SKITEN

Då var det dags att sluta drömma om återbruk, att man skulle ta tillvara skifferplattorna på yttertaket, att man skulle återbruka kolmårdsmarmorn och de eleganta trappräckena i rostfritt. I det hållbara Umeå säger vi nej till sånt trams. Varför krångla till det i onödan, skiten skall ju ändå rivas? (IRONI)